Here Comes the Anti-Bride (Wedding Disasters Book 1)

All Rights Reserved.

TEASER

“Hi, Manang Marcia! Si Taylor po?” tanong niya sa mayordoma ng pamilya Laguardia, nakasungaw ang ulo ni Dee-Dee sa loob ng mansyon at tanaw niya ang malapad na sala—tastefully furnished—at nagsusumigaw ng karangyaan mula sa grandiosong kisame, marbled flooring, at mamahaling muebles.
     Lumipad ang tingin nito sa ikalawang palapag ng mansyon. “Nasa kuwarto niya, Dee-Dee. Lasing. Galing sa birthday ng kabarkada,” imporma nito sa kanya.
     Lumawak ang kanyang ngiti. Timing! Madali ko nang makukuha ang college yearbook niya! anang utak niya. Tina-target niyang mapa-scan ang litrato ng crush niyang si Trent Tantoco, ang pinakasikat na miyembro ng Taekwondo Club sa eskuwelahan nila. Plano niyang ipa-enlarge iyon at ipa-frame.
     “Manang Marcia, aakyat na lang po ako sa silid ni Taylor. May kukunin lang naman po ako,” paalam niya saka mabilis na pumanhik ng hagdanan.
     “Dee-Dee,” tawag ng mayordoma sa kanya.
     “Po?” takang lingon niya rito, nasa kalagitnaan na siya ng hagdanan.
     “Huwag mong gigisingin si Taylor, ha? Lasing iyon. Alam mo namang nanghahalik siya pag nalalasing.”
     Tumango si Dee-Dee at sumaludo sa matanda. “Opo!” Dumerecho na siya sa silid ng binata at sinimulang kalikutin ang bookshelf nito. Sumalampak siya ng upo sa sahig at isa-isang sinipat ang sandamukal na librong koleksyon nito.
     “Oh.Em.Gee! Ito na iyon!” Hinatak niya ang makapal na yearbook at dinala iyon sa tapat ng dibdib saka niyapos nang mahigpit. Pigil-pigil niya ang mapatili nang malakas. Nakalutang na sa ibang dimension ang kamalayan niya nang bigla siyang hatakin pabalik sa realidad ng isang mainit na kamay na lumapat sa kanyang balikat.
     Marahas niyang nilingon ang nagmamay-ari ng kamay na iyon at tumambad sa kanya ang inaantok na mukha ni Taylor. Magulo ang buhok nito, mapungay ang mga mata, at namumula ang mga pisngi at mga labi. Halatang kontrolado pa rin ng espiritu ng alak ang sistema nito.
     “T-Taylor?” gulat niyang sambit sa pangalan nito. 
     Napasiksik siya sa bookshelf nang lumuhod ito sa harapan niya. Naghinang ang kanilang mga mata at sa loob ng kalahating minuto ay nagtitigan lang sila. Ramdam ni Dee-Dee ang pagbilis ng ritmo ng puso niya. And for a second there, she thought his face shone like the sun. Napuna niya rin ang malusog na kulay ng balat nito—a glowing olive skin. He had a pair of dark brown eyes with a ring of black around them. His eyes were deep-set and kind of piercing. And his strong jawline and prominent chin made him look aggressive and sexy and hot like fire!
     Oh yes, hot like fire, anang isipan niya.
     Bigla nitong ikinulong sa mga palad ang maliit niyang mukha. At walang anu-ano ay sinakop ng mga labi nito ang bibig niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Saglit siyang nilayasan ng katinuan.
     Taylor, pipi niyang usal. Animo nagputukan ang mga blood vessels sa puso niya.
     Pagkatapos ng halik ay bumalik na uli ito sa kama at natulog na parang walang nangyari.

(c) Bookware

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Marc Vincent

Short stories about adventure, love, and fantasy.

Tagalog Online Pocketbook

The leading source of online pinoy stories

Diaries of a Romance Writer

I am Autumn Castillo and Dana Rivera of My Special Valentine Philippines Pocketbooks, Bookware Publishing Corporation. These are my musings. A pocket of stories. Good reads.

Sharon Rose

Life May Not Be Beautiful But It Is Interesting

Cassandra Victoria

my thoughts in words ;)

WiP [Work in Progress]

ramblings and random thoughts of a Filipino author

Jaimie_lei

...simply me...

kriss dela roca

contemplations, meditations, deliberations, and reflections of a romance storywriter

Ingrid de la Torre

Romantikang Nobelista

%d bloggers like this: