How Not To Be Seduced (Book 2 of 4): ELUDING LOHAN

All Rights Reserved

TEASER:

Tumingala si Suki sa kisame ng mall, kung saan siya nagtatrabaho bilang Magic Sing promodiser, upang pigilan ang pagbagsak ng luha mula sa kanyang mga mata. Mahapding-mahapdi ang kanyang lalamunan. Minsan lang siya nagmahal, sa maling lalaki pa. She loved him, perhaps too much. At ninakaw ng pag-ibig na iyon ang limang taon ng buhay niya. Limang taon siyang nabuhay na parang gulay dahil sa aksidenteng iyon. Mahigit isang taon din ang ginugol niya sa rehabilitation upang manumbalik lang ang dating lakas ng kanyang katawan.
She clutched the microphone to her chest, breathing hard. Bawat paghugot niya ng hangin ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Natutop niya ang kaliwang bahagi ng ulo. Ramdam niya ang pilat. There was a slight depression at the left temporal area of her head. At habang naroon iyon ay patuloy niyang iindahin ang sakit ng nakaraan na dulot ng taong minahal niya nang husto sa loob ng mahabang panahon.
Itinuon ni Suki ang mga mata sa telebisyon kung saan naka-display ang lyrics ng kasalukuyang pumapailanlang na musika. Her brows knitted together. Humugot siya ng hangin bago niya sinabayan ang kantang Pusong Bato ni Jovit Baldivino.
“Nang ika’y ibigin ko, mundo ko’y biglang nagbago. Akala ko ika’y langit, ’yun pala’y sakit ng ulo. S’abi mo sa akin, kailan ma’y di magbabago. Naniwala naman sa iyo. Ba’t ngayo’y iniwan mo,” she sang with a tinge of bitterness in the tone of her voice.
Inibig niya si Shadrach. He was her perfect man—guwapo, matangkad, maganda ang katawan, at chinito. Bago pa man umentra sa eksena ang lalaki ay nabuhay na siya araw-araw sa isiping iisang hangin lang ang nilalanghap nila. Ganoon siya kabaliw sa mga lalaking singkit—noon! Hindi na ngayon. She hated them now.
“Fuu! Kaya ko ’to. Ano nga uli iyong s’abi sa Lucky Me commercial? ‘Never say die and tomorrow is another day’,” bulong niya sa sarili.
She stomped her foot to the ground and stretched her right fist in the air. Kasabay niyon ay makawasak-diaphragm ang ginawa niyang pagdali sa chorus ng kanta.
“Di mo alam dahil sa ’yo ako’y hindi makakain. Di rin makatulog buhat nang iyong lokohin. Kung ako’y muling iibig, sana’y di maging katulad mo!” birit niya at may pakumpas-kumpas pa ng kamay.
She gathered all the air inside her lungs. “’Tulad mo na may pusong bato!” pagtatapos niya, sabay ikot at nag-finale pose na nakaturo ang hintuturo sa unahan. Her eyes fixed directly on the person unintentionally pinpointed by her forefinger, and she met a pair of hazel brown eyes like a water mass of a vast and deep sea—calm yet cold.
They blazed and gleamed.

Awtomatikong nanginig ang pang-ibabang labi ni Suki. She was seeing a ghost from the past and it felt like a rusty needlestick was pricking her insides.
Ang lalaking nagpanginig sa labi niya ay saksakan ng guwapo. His hot guise was knocking her knees. Matangkad ito, around six feet two inches tall at sigurado siyang sa likod ng formal tux nito was a body to drool for. His thin lips pressed together and he was looking straight into her eyes.
She wasn’t seeing Shadrach. Subalit may common denominator ang dalawang lalaki—parehong chinito!
Look, I’ve had enough of this. It’s over… over… over…
Nagpaulit-ulit sa utak niya ang mga huling salitang binitiwan ng dating nobyo noong walang awa nitong dinurog ang puso niya.
Nagliyab ang kanyang mga mata kasabay ng pagsariwa ng sakit. Tila sinundut-sundot ng may bahid asidong scalpel ang open wound sa puso niya.
It’s over… over… over…
Nagdilim ang lahat sa kanyang paligid. Ang tanging nakikita ng dalaga nang mga sandaling iyon ay ang estranghero at ang tangi ring nararamdaman niya ay ang mahapding pagtibok ng kanyang puso.
Her nose flared. Itinabi niya ang hawak na microphone at malalaki ang hakbang na nilapitan ang lalaki. She was so furious that everything around her became a blur and she tripped over her own feet. Lumanding siya sa mismong paanan ng binata. Halos humalik na ang tungki ng kanyang ilong sa nangingintab nitong sapatos.
“Miss, are you okay?” tanong sa kanya ng estranghero.
She frowned. Ito na naman po ang sumpa ng pagiging spastic ko, sa loob-loob niya.
Nag-angat ng mukha si Suki at sinalubong uli siya ng mga matang pinaghalong malamig na tsokolate at berde. Mirth was dancing in his eyes this time and she didn’t like it.
Pinagtatawanan ba ako ng bandikut na ito?
Inilahad nito ang kanang kamay sa kanya, subalit malakas niyang tinabig iyon. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. “Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ano’ng tingin mo sa akin, imbalido?” Lukot ang ilong na pilit niyang itinulak patayo ang sarili. “Tabi!” Pagkasabi niyon ay paika-ika na siyang tumalikod at nagmartsa palayo.
“Seriously, you need an urgent brain scan,” bubulung-bulong nitong usal.
Her jaw tensed. Nasapo niya ang kaliwang bahagi ng ulo. Nakita ba nito ang pilat niya? Nilingon niya ang lalaki at sinibat ng matalim na tingin. Again, she saw his sultry tiny eyes.
“Baliw!” she hissed then trudged away.

(c) Bookware Publishing Corporation

Advertisements

3 Responses to “How Not To Be Seduced (Book 2 of 4): ELUDING LOHAN”

  1. kailan marerelease toh

  2. Hindi pa namin alam kung when exactly. Mga isa o dalawang release pa muna siguro bago ‘to. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Marc Vincent

Short stories about adventure, love, and fantasy.

Tagalog Online Pocketbook

The leading source of online pinoy stories

Diaries of a Romance Writer

I am Autumn Castillo and Dana Rivera of My Special Valentine Philippines Pocketbooks, Bookware Publishing Corporation. These are my musings. A pocket of stories. Good reads.

Sharon Rose

Life May Not Be Beautiful But It Is Interesting

Cassandra Victoria

my thoughts in words ;)

WiP [Work in Progress]

ramblings and random thoughts of a Filipino author

Jaimie_lei

...simply me...

kriss dela roca

contemplations, meditations, deliberations, and reflections of a romance storywriter

Ingrid de la Torre

Romantikang Nobelista

%d bloggers like this: