The Wedding Surprise

CVR-B

All Rights Reserved

Matamis ang ngiti ni Truss Sanchez habang nakatayo sa altar at inaabangan ang kanyang mapapangasawa. Ngunit kaagad iyong napalis nang biglang may sumulpot na estrangherang nakasuot ng traje de boda at sumabay sa bride sa pagmartsa patungong altar.

“Narito na ako, as promised,” saad nito sa lasing na boses. Nakatayo na ito sa harapan niya at hinawi ang belo pataas.

Hindi siya nakaimik nang mamalas ang mukha ng babae. Napakaganda nito! Nahipnotismo siya sa taglay nitong alindog.

“I do…” usal nito. Ikinawit pa nito ang braso sa kanyang leeg at inilapat ang matamis na mga labi sa bibig niya at tila nayanig ang kanyang mundo.

Ngunit malaking palaisipan ang nananahan sa isip ni Truss kung sino ang babaeng tila Helen of Troy reincarnated na nanggulo sa kasal niya….

Advertisements

2 Responses to “The Wedding Surprise”

  1. good eve. Ma’am, i would like to ask if you have still MSV Desire copies published in 2012? If there are still, how can I get copies of it? thank you.

    • Hi Jam. Good to see you here. 🙂 RE: The Wedding Surprise–unfortunately, I don’t have a single copy left. Prolly, you can email bookware on how you’d be able to get one if there’s still any or visit My Special Valentine official page on facebook. I’ll get back to you if ever I’d be able to get one. Thanks. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Marc Vincent

Short stories about adventure, love, and fantasy.

Tagalog Online Pocketbook

The leading source of online pinoy stories

Diaries of a Romance Writer

I am Autumn Castillo and Dana Rivera of My Special Valentine Philippines Pocketbooks, Bookware Publishing Corporation. These are my musings. A pocket of stories. Good reads.

Sharon Rose

Life May Not Be Beautiful But It Is Interesting

Cassandra Victoria

my thoughts in words ;)

WiP [Work in Progress]

ramblings and random thoughts of a Filipino author

Jaimie_lei

...simply me...

kriss dela roca

contemplations, meditations, deliberations, and reflections of a romance storywriter

Ingrid de la Torre

Romantikang Nobelista

%d bloggers like this: